सम्बन्धित निकाय पत्ता लगाउनुहोस्

पहिला , तपाईंले जानकारी चाहेको सार्वजनिक अख्तियारको नाम मा लेख्नुहोस। कानुनतः, उनीहरूले जवाफ दिनै पर्छ। (किन?).

चाहनु भएको कुरा भेट्नु भएन?

सबै हेर्नुहोस् अथवा हामीलाई थप्न भन्नुहोस्