Statistics of journalists

यो अनुरोधको प्रतिक्रिया धेरै बाँकी छ कानुनत:, जुनसुकै हालतमा पनि, Gorkhapatra ले हालसम्म जवाफ दिइसकेको हुनु पर्ने हो। (पुरा जानकारी). गुनासो को लागी आन्तरिक पुनरावलोकनको लागि अनुरोध गर्दै.