यो अनुरोधका लागि हालको प्रतिक्रियामा सूचना छ या छैन हामीलाई थाहा छैन र ndash; ->एदी तपाई Nikesh Balami हो भने कृपया साईन इन गर्नुहोस् र सबैलाई थाहा दिनुहोस् |

Dear Kathmandu Metro,

I need data on latest Kathmandu Budget.

Yours faithfully,

Nikesh Balami

यो अनुरोधका लागि हालको प्रतिक्रियामा सूचना छ या छैन हामीलाई थाहा छैन र ndash; ->एदी तपाई Nikesh Balami हो भने कृपया साईन इन गर्नुहोस् र सबैलाई थाहा दिनुहोस् |