हेर्नुहोस् र खोज जतिजाहरू ( 3 पाना)

51 FOI अनुरोधहरू भेटियो

What's the district level literacy rates in Nepal?
Code for nepal द्वारा codefornepal लाई मा प्रतिक्रिया जनाइयो।
सफल।
Thank you for submitting your request. Here are the district level literacy rates of Nepal: [1]http://www.codefornepal.org/2015/02/5-most-and-least-e...