महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय

A public authority, also called सूचना अधिकारी

गोपाल प्रसाद रिजाल Contact No-015130067, 9847874496 ०१-२६२३९४ ०१-२६२६९५

Freedom of Information requests made using this site

Nobody has made any Freedom of Information requests to महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय using this site yet.