A chart showing 80.36% of requests have been categorised
11 अनुरोधहरू वर्गिकरण गर्न बाँकी / 56कुल अनुरोधहरू

हालका शीर्ष प्रयोगकर्ताहरू

अहिले सम्मका उत्तम खेलाडीहरू

1. codefornepal 11 अनुरोधहरू

अनुरोध गरिएको वर्गीकरण खेल सुरु गर्नुस!

केही मानिसहरू जसले अनुरोध गरेका छन् उनीहरूले हामीलाई कुनै पनि जानकारी दिएका छैनन् तिनीहरू सफल भए या असफल भए। हामीलाई yourसहायता चाहिएको छ – निम्न अनुरोधहरू छान्न, पढ्न, र सबैलाई थाह दिन जानकारी प्रदान गरियो कि गरिएन भनेर। सबै जना धेरै नै आभारी हुने छन्।

National crash statistics 2065-66 to 2074-75
मा Nimesh Gautam द्वारा Police Headquater,Naxal बाट अनुरोध गरिएको

वर्गिकरण कुर्दै।

With utmost respect and deep gratitude, i would like to request the national crash data for the fiscal year 2065-66 to 2074-75. The sole purpose of...
Budget for Nepali year 2073
मा Kavyaa द्वारा Ministry of Health and Population बाट अनुरोध गरिएको

वर्गिकरण कुर्दै।

What is your budget for the Nepali year 2073? Yours faithfully, Kavyaa
Budget for Nepali year 2073
मा Kavyaa द्वारा Ministry of Agriculture Development बाट अनुरोध गरिएको

वर्गिकरण कुर्दै।

What is your budget for the Nepali year 2073? Thank you! Yours faithfully, Kavyaa Rizal

धन्यवाद सहयोगको लागि - तपाइको कामले यो सबैको सफलता \ प्रतिक्रियाहरू फेला लागि सजिलो बनाउनेछ र शायद हामीलाई लिग टेबल बनाउन दिन्छ ...