सार्वजनिक निकायहरू

140 आधिकारिक निकायहरू फेला भयो

इन्जिनियर - नेपाल बिद्युत प्राधिकरण पनि भनिन राम दिनेश चौधरी Mobile No-9855027255 ०९३-४२००५३
0 अनुरोधहरू।
(उपसचिव) - परराष्ट्र मन्त्रालय पनि भनिन लेखनाथ भट्टराई
0 अनुरोधहरू।
अधिकृत पनि भनिन सुरेश सुरस क्षेठ Mobile No-४२५०६८३, ४२५०६८६
0 अनुरोधहरू।
प्रशासक पनि भनिन अच्यूत रामिछाने Mobile No-०१-४१०००८०
0 अनुरोधहरू।
उपसचिव - बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय पनि भनिन ध्रव घिमिरे Mobile No-9841329184 4211448
0 अनुरोधहरू।
उपसचिव पनि भनिन कृष्ण प्रसाद सुवेदी
0 अनुरोधहरू।
उपसचिव (सूचना अधिकारी) पनि भनिन मोहन बहादुर जि.सी. Contact No-9857024788 14200236
0 अनुरोधहरू।
शाखा अधिकृत - भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय पनि भनिन श्री बासुदेव हुमाँगाई Contact No-9851025203 4226328
0 अनुरोधहरू।
सह-सचिव पनि भनिन देवेन्द्र कार्की Mobile No-9851089739 ०१-४२११९३०,
0 अनुरोधहरू।
सी.डि.इ. पनि भनिन हरिबहादुर थापा Mobile No-9849377566 ०९३-४२०३६०
0 अनुरोधहरू।
सूचना अधिकारी पनि भनिन गोपाल प्रसाद रिजाल Contact No-015130067, 9847874496 ०१-२६२३९४ ०१-२६२६९५
0 अनुरोधहरू।
(नायब महालेखापरीक्षक) पनि भनिन ईश्वरप्रसाद न्यौपाने Mobile No-०१–४२६२३८१ 4262415
0 अनुरोधहरू।
मालपोत अधिकृत पनि भनिन श्री रञ्जन घिमिरे Mobile No-०११–६२०१२०
0 अनुरोधहरू।
ना.सु. पनि भनिन आन सिंह डागा Mobile No-9805744710 ०९३-४२०१०३
0 अनुरोधहरू।
निर्देशक - यातायात व्यवस्था विभाग पनि भनिन वसन्त अधिकारी Mobile No-9841222883 ०१-४४७९९९४,
0 अनुरोधहरू।
शाखा अधिकृत पनि भनिन श्री धर प्रसाद घिमिरे Mobile No-971111908 5523170
0 अनुरोधहरू।
गुणस्तर नियन्त्रक पनि भनिन श्री संतोष के.सी. Mobile no--9851182087
0 अनुरोधहरू।
प्रमुख नापी अधिकृत - राष्ट्रिय भू-उपयोग आयोजना पनि भनिन श्री नवराज सुवेदी
0 अनुरोधहरू।
निदेशक पनि भनिन शरदराज आरण Mobile No-9843689629, +977-1-4416023
0 अनुरोधहरू।
सि.डि.इ. पनि भनिन टेकराज बोहरा Mobile No-9851038653 ०१-४४८५४४१,
0 अनुरोधहरू।
उपसचिव - वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय पनि भनिन यज्ञ नाथ दाहाल Mobile No-9841208317
0 अनुरोधहरू।
उपसचिव - विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय पनि भनिन झनक कुमार खत्री Mobile No-9841532624
0 अनुरोधहरू।
सहसचिव - प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय पनि भनिन महेन्द्र कुमार थापा Mobile No-9841290918 14211996
0 अनुरोधहरू।
उपसचिव - प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय पनि भनिन प्रकाश प्रसाद खरेल (सहायक सुचना अधिकारी) Mobile No- 4211734 42119464211996
0 अनुरोधहरू।
सूचना आधिकारी पनि भनिन श्री गम्भीर सिंह विष्ट
0 अनुरोधहरू।
सह-सेनानी पनि भनिन राजु महर्जन Mobile No-9851133630 ०९३-४२०२००
0 अनुरोधहरू।
उपसचिव- शिक्षा मन्त्रालय पनि भनिन सरस्वती पोखरेल
0 अनुरोधहरू।
सहायक संरक्षण अधिकृ पनि भनिन Yogin Shrestha Contact No-9846656489 ०१-४३७४८३०
0 अनुरोधहरू।
शा. अ. पनि भनिन कृष्णराज अर्याल Mobile No-9841302418
0 अनुरोधहरू।
उप सचिव पनि भनिन श्री राम दत्त पाण्डेय Mobile No- ०१–४२००३०९
0 अनुरोधहरू।
उप-महानिर्देश पनि भनिन उमेश झा Mobile No-9851126111 ०१-४२५८१५४,
0 अनुरोधहरू।
निर्देशक पनि भनिन शिशिर घिमिरे Contact No- +977-1-4438218, 4439558
0 अनुरोधहरू।
कानून अधिकृत पनि भनिन उत्तम प्रसाद खरेल Mobile No-9841364663
0 अनुरोधहरू।
सह–सचिव - संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पनि भनिन श्री साधुराम सापकोटा Mobile No-4211669 4211620
0 अनुरोधहरू।
उपसचिव (कानुन) पनि भनिन बशिष्ट कु. घिमिरे
0 अनुरोधहरू।
सव-इन्जिनियर पनि भनिन गोपाल सिंह धामी Mobile No-9848730983 ०९३-४२०२२७
0 अनुरोधहरू।
उप सचिव - सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पनि भनिन यदुप्रसाद पन्थी Mobile No-०१-४२११६५० 4211677
0 अनुरोधहरू।
उपसचिव -सूचना विभाग पनि भनिन श्री विष्णुभक्त रंजित Mobile No- 4112717 4112551
0 अनुरोधहरू।
कार्यालय सहायक पनि भनिन टिकेन्द्र प्रसाद अवस्थी Mobile No-9749507906 ०९३-४२०४४९
0 अनुरोधहरू।
स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक पनि भनिन मधुसुदन राज अमात्य Mobile No-9841437046 ४२६२१६१/२१८
0 अनुरोधहरू।

चाहनु भएको कुरा भेट्नु भएन?