जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड

एक सार्वजनिक निकाय, वरिष्ठ योजना अधिकृत पनि भनिने

श्री सुदर्शन सुवेदी Mobile No-9818618686 ०१४९९२१६७,

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन