भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय - उपसचिव

एक सार्वजनिक निकाय, उपसचिव (सूचना अधिकारी) पनि भनिने

मोहन बहादुर जि.सी. Contact No-9857024788 14200236

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय - उपसचिव लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन