बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय

एक सार्वजनिक निकाय, उपसचिव - बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय पनि भनिने

ध्रव घिमिरे Mobile No-9841329184 4211448

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन