संङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रायल

एक सार्वजनिक निकाय, उप सचिव पनि भनिने

श्री राम दत्त पाण्डेय Mobile No- ०१–४२००३०९

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि संङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रायल लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन