महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय

एक सार्वजनिक निकाय, सूचना अधिकारी पनि भनिने

गोपाल प्रसाद रिजाल Contact No-015130067, 9847874496 ०१-२६२३९४ ०१-२६२६९५

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन