अर्थ मन्त्रालय- (सहसचिव)

एक सार्वजनिक निकाय, (सहसचिव) पनि भनिने

रामशरण पुडासैनी Mobile No-०१–४२११९९३ 4211748

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि अर्थ मन्त्रालय- (सहसचिव) लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन