जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय

एक सार्वजनिक निकाय, सहायक जिल्ला न्याधिवक्ता पनि भनिने

भानदेव जोशी Mobile No- 9848781480 ०९३-४२०१३१

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन