संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

एक सार्वजनिक निकाय, शा. अ. पनि भनिने

कृष्णराज अर्याल Mobile No-9841302418

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन