भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

एक सार्वजनिक निकाय, सह-सचिव पनि भनिने

देवेन्द्र कार्की Mobile No-9851089739 ०१-४२११९३०,

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन