नापी विभाग

एक सार्वजनिक निकाय, प्रमुख नापी अधिकृत पनि भनिने

श्री अनिल मरासिनी Contact No-9841479098 4622733

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि नापी विभाग लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन