Office of the PM and the Council of Ministers

एक सार्वजनिक निकाय, OPMCM पनि भनिने

Information Officer: Devi Prasad Thapaliya Under Secretary OPMCM, 977-1-4211038, 9841383251 , there Email: devi_thapaliya2000@yahoo.com; dpthapaliya@nepal.gov.np

1 अनुरोध
श्री Office of the PM and the Council of Ministers, भर्खरै नेपालका खबर पत्रिकामा नेपाल संघीय सरकार, तथा प्रदेश २ सरकारले झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञा...

प्रयोग गरेर मात्र अनुरोध Ask Nepal देखाइएको छ। ?