यातायात व्यवस्था विभाग

एक सार्वजनिक निकाय, निर्देशक - यातायात व्यवस्था विभाग पनि भनिने

वसन्त अधिकारी Mobile No-9841222883 ०१-४४७९९९४,

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि यातायात व्यवस्था विभाग लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन