Ministry of General Administration

एक सार्वजनिक निकाय, MOGA पनि भनिने

Minister Lalbabu Pandit, Phone01-4200367, 01-4200368, 01-4200369

1 अनुरोध
Budget for Nepali year 2073
Ministry of General Administrationलाई Kavyaaद्वारा मा अनुरोध पठाइएको छ |

लामो बाँकी ।

What is your budget for the Nepali year 2073? Yours faithfully, Kavyaa

प्रयोग गरेर मात्र अनुरोध Ask Nepal देखाइएको छ। ?