Ministry of Energy

एक सार्वजनिक निकाय, MOEN पनि भनिने

Radha Kumari Gyawali, Minister

2 अनुरोधहरू
Incentives and supports for biomass energy companies
Ministry of Energyलाई Nirmalद्वारा मा अनुरोध पठाइएको छ |

लामो बाँकी ।

what are the incentives and supports your ministry has been providing in order to promote bio mass energy companies and projects? Yours faithfully,...
Budget for Nepali year 2073
Ministry of Energyलाई Kavyaaद्वारा मा अनुरोध पठाइएको छ |

लामो बाँकी ।

What is your budget for Nepali year 2073? Yours faithfully, Kavyaa Rizal

प्रयोग गरेर मात्र अनुरोध Ask Nepal देखाइएको छ। ?