मालपोत कार्यालय

एक सार्वजनिक निकाय, मालपोत अधिकृत पनि भनिने

श्री रञ्जन घिमिरे Mobile No-०११–६२०१२०

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि मालपोत कार्यालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन