सार्वजनिक निकायहरू

‘O’ बाट सुरु हुने 5 आधिकारिक निकायहरू भेटिए

सूचना अधिकारी - Office of the attorney general पनि भनिन gopal prasad rijal Contact No-9847874496 01-5130067 01-4216101
0 अनुरोधहरू।
OPMCM पनि भनिन Information Officer: Devi Prasad Thapaliya Under Secretary OPMCM, 977-1-4211038, 9841383251 , there Email: devi_thapaliya2000@yahoo.com; dpthapaliya@n...
1 अनुरोध।
Under Secretary पनि भनिन Dhrubaraj Acharya Contact No-9851145743 01-4446002 01-4446003
0 अनुरोधहरू।
0 अनुरोधहरू।
Under Secretary(Law) पनि भनिन Purushottam Nepal Contact No-9841598999 01-4221944
0 अनुरोधहरू।

चाहनु भएको कुरा भेट्नु भएन?