Kathmandu Metro

एक सार्वजनिक निकाय, Kathmandu पनि भनिने

2 अनुरोधहरू
काठाडौं राष्ट्रिय राजधानी हो भने बागमती प्रदेशको हिस्सा कसरी
Kathmandu Metroलाई गणेश भुजेलद्वारा मा अनुरोध पठाइएको छ |

लामो बाँकी ।

श्री Kathmandu Metro, मलाई थाह छैन यो प्रश्न को संग गर्ने परन्तु जिज्ञासा बढेकोले तपाईं संग सोध्न लागेको। काठमाण्डौ देशको राष्ट्रिय राजधानी हो भने ब...
Need Data of KTM Budget
Kathmandu Metroलाई Nikesh Balamiद्वारा मा अनुरोध पठाइएको छ |

वर्गिकरण कुर्दै।

I need data on latest Kathmandu Budget. Yours faithfully, Nikesh Balami

प्रयोग गरेर मात्र अनुरोध Ask Nepal देखाइएको छ। ?