Gorkhapatra

एक सार्वजनिक निकाय

news@gorkhapatraonline.com / info@gorkhapatraonline.com

2 अनुरोधहरू
Statistics of journalists
Gorkhapatraलाई Kavyaaद्वारा मा अनुरोध पठाइएको छ |
लामो बाँकी ।
I was wondering if I could get the statistics of journalists working for Gorkhapatra in the year 2073 in terms of their gender/sex. Thank you! Yo...

प्रयोग गरेर मात्र अनुरोध Ask Nepal देखाइएको छ। ?