Hello sarkaar

एक सार्वजनिक निकाय, central gov पनि भनिने

Gov launched a new service to let citizens contact the gov

3 अनुरोधहरू
The new budget of nepal.
Hello sarkaar द्वारा Sagun Maharjan लाई मा प्रतिक्रिया जनाइयो।
आंशिकरूपमा सफल
तपाइले यसकाे लागि अर्थ मन्त्रालयकाे वेवसाइट www.mof.gov.np मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ ।
Regarding Zebra Crossing Rule
Hello sarkaar द्वारा Rameshwor Dhakal लाई मा प्रतिक्रिया जनाइयो।
लामो बाँकी ।
तपाइकाे गुनासाे च.नं. ५३७२२ वाट गृह मन्त्रालय पठाइएकाे छ ।
Budget for Nepali year 2073
Hello sarkaarलाई Kavyaaद्वारा मा अनुरोध पठाइएको छ |
लामो बाँकी ।
What is your budget for the Nepali year 2073? Thank you! Yours faithfully, Kavyaa

प्रयोग गरेर मात्र अनुरोध Ask Nepal देखाइएको छ। ?