घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति शाखा कार्यालय

एक सार्वजनिक निकाय, बरिस्ठ उद्योग अधिकृत पनि भनिने

माधव सुबेदी Mobile No-9848301345 ०९३-४२०१२१

सूचना अनुरोधको स्वतन्त्रता यो साइट प्रयोग गरेर बनाइएको हो

कसैले पनि यस वेबसाइट प्रयोग गरि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति शाखा कार्यालय लाई कुनै सूचना प्रति को स्वतन्त्रता को अनुरॊध गरेको छैन