खोज्नुहोस्

उन्नत खोज युक्तिहरू

 • तपाईँ स्पेसद्वारा विभाजित प्राप्त गर्न चाहने शब्दहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्, जस्तै चढाइ सडक खण्ड
 • जहाँ तपाई कुन शब्द भनेर आपत्ति जनाउनुहुन्न त्यहाँ OR(in capital letters) प्रयोग गर्नुहोस्, जस्तै commons OR lords
 • जब तपाईं एक सटीक वाक्यांश पाउन चाहनुहुन्छ, उद्धरण प्रयोग गर्नुहोस्, जस्तै "लिभरपूल शहर परिषद"
 • स्थिति स्थिति अथवा ऐतिहासिक स्थिति को आधारमा अनुरोध हेर्न, हेर्नुहोस स्थिति टेबल तल
 • प्रकार: खोज्न चाहिने कुरा चुन्न हेर्नुहोस् प्रकारका टेबलहरू तल
 • requested_from:home_office गृह कार्यालयबाट गरिएको अनुरोधहरू खोज्न URL मा भएको जस्तै नाम लेख्ने
 • requested_by:julian_todd Julian Todd द्वारा अनुरोध गरिएको कुराहरू खोज गर्न,URL मा देखाइए जस्तो नाम टाइप गर्नुहोस्।
 • commented_by:tony_bowden Tony Bowdenद्वारा गरिएको टिप्पणी खोजी गर्न URL मा भएको जस्तो नाम टाइप गर्नुहोस्|
 • अनुरोध: एउटा विशेष अनुरोधलाई बन्देज गर्न, शीर्षकलाई युरल मा जस्तै टाइप गर्ने |
 • filetype:pdfPDF संलग्न सबै प्रतिक्रियाहरू बारे थाहा पाउनको लागि । अथवा यसको प्रयास गर्नुहोस् : txt pdf rtf doc docx xls xlsx ppt pptx oft msg tnef tif gif jpg png bmp html vcf zip delivery-status
 • कुराहरू जनवरीको पाहिलो २ हप्ताहरूमा भएको मात्र देखाउन 01/01/2008..14/01/2008 लेख्नुहोस्।
 • tag:charityसबै सम्बन्धित सार्वजनिक अधिकारीहरू वा अनुरोध थाहा पाउन | तपाईँ विविध ट्यागहरू र ट्याग भ्यालु समावेश गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागिtag:openlylocal AND tag:financial_transaction:335633 पूर्वनिर्धारितद्वारा कुनै पनि ट्याग रहन सक्छ,तपाईँले राख्नै पर्ने हुन्छ,यदि तपाईँलाई रहेका परिणाम मात्रा चाहिने भए|
 • request_public_body_tag:charityदीएको tag सार्वजनिक अधिकारलाई गरिएको अनुरोध खोज्न|
 • विकसित खोज अपरेटरको बारेमा जान्नुहोस,जस्तै proximity र wildcards.

स्थितीको सूची

तल दिएका सबै विकल्पहरूले कोलोन भन्दा अगाडि status वाlatest_status प्रयोग गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागिstatus:not_held ले कहिले पनि चिन्ह नलगाएको अनुरोधहरू देखाउनेछ; latest_status:not_held ले वर्तमानमा चिन्ह नलगाएको अनुरोधहरू मात्र देखाउनेछ |

status:waiting_response सार्वजनिक अख्तियारलाई जवाफ दिनको लागि प्रतीक्षा गर्दै
status:not_heldसार्वजनिक निकायमा अनुरोध गर्नुभएको जानकारी छैन
status:rejectedसार्बाजानिक निकायद्वारा अनुरोध अस्विकार गरिएको छ
status:partially_successfulअनुरोध गर्नुभएका केही जानकारी पराप्त भएका छन
status:successfulअनुरोध गर्नुभएको सबै जानकारी प्राप्त भएको छ
status:waiting_clarificationसार्वजनिक आधिकारिक निकाय प्रस्तुत अनुरोधको एक्काइको विवरण चाहन्छ
status:gone_postalThe public authority would like to / has responded by postal mail
status:internal_reviewसार्वजनिक अख्तियारलाई अनुरोध ह्यान्डलिङको आन्तरिक पुनरावलोकन सकाउन प्रतीक्षा गर्दै गर्न
status:error_messageत्रुटी सन्देश प्राप्त भयो, जस्तै प्रापकले प्राप्त गर्न नसकेको।
status:requires_adminA strange response, required attention by the Ask Nepal team
status:user_withdrawnअनुरोधकर्ताद्वारा यो अनुरोध केहि कारणबस निषेध गरिएको छ

प्रकारहरूको सूची

तल रहेका सबै विकल्प variety or latest_variety कोलोन भन्दा अघी प्रयोग गर्न मिल्छ | उदाहरणका लागि variety:sentपठाएअका अनुरोधहरूसँग मिल्न जान्छ;latest_variety:sentअहिलेपठाइसकेका अनुरोधहरूसँग मात्र मिल्छन् |

variety:sentमूल अनुरोध पठाइयो
variety:followup_sentअनुरोध्कर्ता ले पठाएको सन्देशलाई पछ्यौनुहोस
variety:responseसार्वजनिक निकायबाट जवाफ
variety:commentअनुरोधमा टिप्पणी थपियो
variety:authorityएक सार्वजनिक निकाय
variety:userAsk Nepal प्रयोगकर्ता