यसले कसरी काम गर्छ

तपाईसंग कुनै पनि सार्वजनिक-आर्थिक सहायता संगठनसंग जानकारीको अनुरोध गर्ने र जवाफ पाउनेहक छ ।Ask Nepal ले तपाइलाई सुचनाको अधिकार अन्तर्गतको अनुरोध गर्न सहयोग गर्छ ।यसले सबै अनुरोध अनलाइन प्रकाशित पनि गर्छ ।

  1. जानकारीको लागि आफ्नो अनुरोध गर्न यो साइट प्रयोग गर्नुहोस् - हामी तपाईंलाई देखाउने छौँ कसरी।

  2. तपाइको अनुरोधको प्रतिक्रिया आउने बितिकै हामी तपाइलाई इमेल पठाऊनेछौ |

  3. We publish it all online. उत्तम! Now you have your answer, and everybody else can access it too.

म जानकारी कोकोबाट अनुरोध गर्न सक्छु ?

Ask Nepal covers requests to 140 authorities, including:

Browse all authorities →

के जानकारी जारी गरिएको छ?

Ask Nepal users have made 55 requests, including:

सबै अनुरोधहरू हेर्नुहोस् →